Retningslinjer for behandling av personopplysninger

1. Generelle bestemmelser

Denne policyen for behandling av personopplysninger er utarbeidet i samsvar med kravene i føderal lov av 27. juli 2006. № 152-ФЗ "Om personopplysninger" og bestemmer fremgangsmåten for behandling av personopplysninger og tiltak for å sikre sikkerheten til personopplysningene fra nettstedsadministratoren gardenlux-no.designluxpro.com (heretter kalt operatøren).

 1. Operatøren setter som sitt viktigste mål og forutsetning for gjennomføring av sine aktiviteter overholdelse av menneskerettigheter og sivile rettigheter og friheter når de behandler deres personopplysninger, inkludert beskyttelse av rettighetene til personvern, personlige og familiehemmeligheter.
 2. Denne operatørens policy angående behandling av personopplysninger (heretter - policyen) gjelder all informasjon operatøren kan få om besøkende til nettstedethttps://gardenlux-no.designluxpro.com.
 
2. Grunnleggende konsepter brukt i policyen
 1. Automatisert behandling av personopplysninger - behandling av personopplysninger ved hjelp av datateknologi;
 2. Blokkering av personopplysninger - midlertidig avslutning av behandlingen av personopplysninger (unntatt tilfeller der behandling er nødvendig for å avklare personopplysninger);
 3. Nettsted - et sett med grafisk og informasjonsmateriell, samt dataprogrammer og databaser, som sikrer tilgjengeligheten på Internett på en nettverksadressehttps://gardenlux-no.designluxpro.com;
 4. Informasjonssystem for personopplysninger - et sett med personopplysninger som finnes i databaser, og som gir behandling av informasjonsteknologi og tekniske midler;
 5. Avpersonifisering av personopplysninger - handlinger som det er umulig å fastslå, uten bruk av tilleggsinformasjon, tilhørighet av personopplysninger til en bestemt bruker eller annet emne av personopplysninger;
 6. Behandling av personopplysninger - enhver handling (operasjon) eller et sett med handlinger (operasjoner) utført ved hjelp av automatiseringsverktøy eller uten bruk av slike verktøy med personlige data, inkludert innsamling, opptak, systematisering, akkumulering, lagring, avklaring (oppdatering, endring), utvinning , bruk, overføring (distribusjon, levering, tilgang), depersonalisering, blokkering, sletting, ødeleggelse av personopplysninger;
 7. Operatør - et statlig organ, kommunalt organ, juridisk enhet eller person, uavhengig eller sammen med andre personer som organiserer og (eller) utfører behandling av personopplysninger, samt bestemmer formålene med behandling av personopplysninger, sammensetningen av personopplysninger til bli behandlet, handlinger (operasjoner) utført med personlige data;
 8. Personopplysninger - all informasjon som er direkte eller indirekte knyttet til en spesifikk eller identifiserbar bruker av nettstedethttps://gardenlux-no.designluxpro.com;
 9. Bruker - enhver besøkende på nettstedethttps://gardenlux-no.designluxpro.com;
 10. Tilveiebringelse av personopplysninger - handlinger som tar sikte på å utlevere personopplysninger til en bestemt person eller en bestemt personkrets;
 11. Formidling av personopplysninger - alle handlinger som tar sikte på å utlevere personopplysninger til en ubestemt personkrets (overføring av personopplysninger) eller å bli kjent med personopplysningene til et ubegrenset antall personer, inkludert utlevering av personopplysninger i media, publisering på informasjons- og telekommunikasjonsnett eller gir tilgang til personlige data på annen måte;
 12. Grenseoverskridende overføring av personopplysninger - overføring av personopplysninger til en fremmed stats territorium til myndigheten til en fremmed stat, til en utenlandsk person eller utenlandsk juridisk enhet;
 13. Destruksjon av personopplysninger - eventuelle handlinger som resulterer i at personopplysninger blir ødelagt uigenkallelig med umuligheten av ytterligere gjenoppretting av innholdet i personopplysningene i personopplysningssystemet og (eller) som et resultat av at materielle bærere av personopplysninger blir ødelagt .
 
3. Operatøren kan behandle følgende personopplysninger om brukeren
 1. Fullt navn;
 2. Epostadresse;
 3. Nettstedet samler inn og behandler anonymiserte data om besøkende (inkludert informasjonskapsler) ved hjelp av Internett-statistikktjenester (Google Analytics og andre).
 4. Ovennevnte data heretter i teksten til policyen forenes av det generelle begrepet personopplysninger.
 
4. Formål med behandling av personopplysninger
 1. Formålet med behandling av brukerens personlige data erinformere brukeren ved å sende e-post; gi brukeren tilgang til tjenester, informasjon og / eller materiale som finnes på nettstedet.
 2. Operatøren har også rett til å sende brukeren varsler om nye produkter og tjenester, spesialtilbud og forskjellige arrangementer. Brukeren kan alltid nekte å motta informasjonsmeldinger ved å sende en e-post til operatøren merket "Ansvarsfraskrivelse om varsler om nye produkter og tjenester og spesialtilbud."
 3. Anonyme data om brukere som er samlet inn ved hjelp av internettstatistikktjenester, brukes til å samle informasjon om brukernes handlinger på nettstedet, forbedre kvaliteten på nettstedet og dets innhold.
 
5. Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger
 1. Operatøren behandler bare brukerens personlige data hvis de fylles ut og / eller sendes uavhengig av brukeren via spesielle skjemaer på nettstedet.https://gardenlux-no.designluxpro.com... Ved å fylle ut de aktuelle skjemaene og / eller sende sine personlige data til operatøren, godtar brukeren denne policyen.
 2. Operatøren behandler anonymiserte data om brukeren hvis det er tillatt i innstillingene til brukerens nettleser (lagring av informasjonskapsler og bruk av JavaScript-teknologi er aktivert).
 
6. Fremgangsmåten for innsamling, lagring, overføring og andre typer behandling av personopplysninger

Sikkerheten til personopplysninger som behandles av operatøren, sikres gjennom implementering av juridiske, organisatoriske og tekniske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i gjeldende lovgivning innen beskyttelse av personopplysninger.

 1. Operatøren sørger for sikkerheten til personopplysninger og tar alle mulige tiltak for å utelukke tilgang til personopplysninger om uvedkommende.
 2. Brukerens personlige data vil aldri, under noen omstendigheter, overføres til tredjeparter, unntatt i tilfeller relatert til implementeringen av gjeldende lovgivning.
 3. I tilfelle unøyaktigheter i personopplysninger kan brukeren oppdatere dem uavhengig ved å sende et varsel til operatøren til operatørens e-postadresse. merket "Oppdatering av personlige data".
 4. Perioden for behandling av personopplysninger er ubegrenset. Brukeren kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personopplysninger ved å sende et varsel til Operatøren via e-post til Operatørens e-postadresse. merket "Tilbaketrekking av samtykke til behandling av personopplysninger."
 
7. Grenseoverskridende overføring av personopplysninger
 1. Før operatøren starter overføring av personopplysninger over landegrensene, er operatøren forpliktet til å sørge for at den utenlandske staten, til hvis territorium den skal overføre personopplysninger, gir pålitelig beskyttelse av rettighetene til personene til personopplysningene.
 2. Grenseoverskridende overføring av personopplysninger på territoriet til utenlandske stater som ikke oppfyller ovennevnte krav, kan bare utføres hvis emnet for personopplysninger har skriftlig samtykke til overføring av personopplysningene hans og / eller gjennomføring av en avtale som emnet for personopplysninger er part i.
 
8. Sluttbestemmelser
 1. Brukeren kan motta eventuelle avklaringer om spørsmål av interesse angående behandlingen av sine personlige data ved å kontakte operatøren via e-post.
 2. Dette dokumentet vil gjenspeile eventuelle endringer i operatøren for personopplysningspolicyen. Retningslinjene er gyldig på ubestemt tid til den erstattes av en ny versjon.
 3. Den nåværende versjonen av policyen er fritt tilgjengelig på Internett påhttps://gardenlux-no.designluxpro.com/politika-konfidentsialnosti-i-kontenta.

Hage

Blomster

Konstruksjon